Počty osob v bytech | Správa domu - Společenství vlastníků jednotek Cheb


Vážení vlastníci,

vzhledem k tomu, že nedochází u některých vlastníků k pravidelné aktualizaci počtů osob v bytech chtěl bych Vás upozornit, že jste povnni změny hlásit výboru společenství  - poskytovateli služeb. Tato povinnost vyplývá ze zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

§ 1177

Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku (dále jen „osoba odpovědná za správu domu“) své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.

Změnové formuláře najdete zde

.

Jindřich Kupec
předseda výboru

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | výměna odkazů