Občanský zákoník | Správa domu - Společenství vlastníků jednotek Cheb


OZ a související předpisy

Milí návštěvníci stránek a přátelé. Tak dlouho jsem se zdráhal pustit se do bohulibé činnosti se změnou související s novým občanským zákoníkem. Bohužel se to už dál nedá odkládat, tak vám tady budu "servírovat" alespoň něco málo z toho, na co přijdu a co buu měnit u našeho společenství. Však to znáte, tak dlouho se věc odkládá, až se musí udělat. Bude to ale doplňováno opravdu nepravidelně protože vše dělám ve volných chvílích, kterých moc není.

Předpis Znění Platnost
Plné znění zákona Paragraf  od 1. 1.2014
Důvodová zpráva (co tím chtěl autor říci)  
Mění a ruší tyto předpisy  od 1. 1.2014
Zákon o úhradě plnění související s užívání bytu Plné znění - nové
Vlatníci - POZOR na nájemné!!!!  

Na co je třeba se dále zaměřit:

§

Znění

Do kdy změnit

3401(2)

Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.

Jedná se o změnu těch ustanovení stanov, která jsou v rozporu se zákonem. Dnem        1. 1.2014 jsou ustanovení, která jsou v rozporu se zákonem NEPLATNÁ !!!

Nejpozději 2017

3402

Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

2016

Příště budeme pokračovat konkrétními změnami u stanov našeho společenství. Mohlo by vám to pomoci v orientaci na co se zaměřit.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | výměna odkazů

xTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.