Průběh | Správa domu - Společenství vlastníků jednotek Cheb


Průběh rekonstrukce

Tak, to bylo k přípravě a zde si pak přečtete průběh rekonstrukce, informace o spolupráci a uvidíte postupně fotografie - snad lepší než výše.
02.03.2011  podepsána smlouva o technickém dozoru s panem Pucholtem - umístěna na stránkách
další jednání naplánováno na den 4.3.2011 14:30 - upřesnění prací, seznámení dodavatele s technickýcm dozorem, technického dozoru s rozsahem prací
je projednáván dodatek na který se zapomnělo - střešní okna do ulice, bude dořešeno na jednání dne 4.3.2011
04.03.2011  proběhlo jednání ohledně zahajovacích prací, byl upřesněn postup a dále se seznámily jednotlivé zúčastěnné strany
vznesený požadavek - je potřeba doměřit okna v bytech, bude oznámen pracovník, který bude doměřování provádět
07.03.2011 p. Šturm informoval, že doměřování bude provádět pracovník p. Orsák Juraj, požaduje termín. Večer ještě bude hovořeno s vlastníky, termín bude upřesněn
08.03.2011 Dne 9. 3.2011 budou zahájeny práce ve sklepních prostorech, měření oken v bytech č. 6, 7, 11 a 12 - zajištěno prostřednictvím vlastníků a nájemníků
08.03.2011 Byl podán příkaz k úhradě původního úvěru ve zbytkové částce 98 077,28 Kč
08.03.2011 Byl vydán pokyn správci TEREA Cheb k provedení úprav plateb České spořitelně na běžný účet a zajištění splátek úvěru dnem 29. 6.2011. Do té doby měsíčně odvést pravidelnou měsíční splátku tak, aby na běžném účtu byl dostatek finančních prostředků na provádění splátek a záloha stanovená smlouvou o poskytnutém úvěru. Smlouva je označena za důvěrnou a proto nebude zveřejněna. Vlastníci ji mají k nahlédnutí u předsedy společenství
08.03.2011 Předány klíče a další pokyny panu Pucholtovi k zajištění zahájení prací
08.03.2011 Informován majitel bytu č.6 o prováděných změnách - telefonicky - na základě vyžádání o poskytování informací - z dřívější doby
09.03.2011 Vydán pokyn k úhradě částky dle smlouvy pro pana Pucholta - stavební dozor - správci TEREA Cheb
09.03.2011 První problémek - jistič na sklep nevydržel. Firma TERCOM zajistí kontrolu a výměnu aby práce mohly pokračovat
11.03.2011 Kontrola provádění prací a stavebního deníku - vše je v pořádku.

 

   
     
     

Od 12. 3.2011

11.03.2011 Domluvena pracovní schůzka na sobotu 12.3.2011 12:00 k upřesnění dalšího postupu při zateplení v části sklepních kójí
12.03.2011 Uskutečněna schůzka na základě požadavku dodavatele. Byly řešeny technické věci, které vyvstaly v průběhu provádění prací. Budou se muset vystěhovat sklepní kóje na dobu zateplení sklepních prostor, dále byly vzneseny ze strany investora další požadavky na drobné úpravy. Přítomni - p. Šturm, p.Pucholt a p. Kupec. O provedeném jednání byl proveden zápis do stavebního deníku.
13.03.2011 Pokračovaly práce a začalo se také na chodbě se škrabáním a ošetřením povrchů před malbou. Byl vznesen požadavek na dodavatele k dodání vzorníku barev pro výběr na barvu "soklu". Bylo postaveno lešení pro práce na střeše. Jsem velmi spokojený s průběhem prací, chováním pracovníků firem, reakce dodavatele na požadavky a také s prací stavebního dozoru. Mohu rovněž říci, že nasmlouvání stavebního dozoru není absolutně chyba. Jednak věcem rozumí více než já, jako laik, a dále se tím ušetří na mé straně spousta času, nakonec i peníze. K dnešnímu dni jsem s průběhem velmi spokojen a doufám, že tomu tak bude až do konce.

   
     
     

15. 3.2011

Dnešního dne byla znovu přeměřena okna a dveře určená k výměně u vlastníků a ve společných prostorech dle dohody

16. 3.2011

Došlo k malému nedopatření kdy bylo zazděno přirozené větrání sklepních prostor. Zapomněl jsem to pracovníků říci. Dnes chybu odstranili po vznesení požadavku. V úterý večer jsem provedl kontrolu stavebního deníku. Zápisy jsou prováděny pravidelně, souhlasí se skutečností, stavební dozor pravidelně kontroluje dle smluvních podmínek, provádí zápisy. Není žádná chyba.

Chyba byla odstraněna, práce nabírají na obrátkách. Potvrdila se také nutnost výměny ležatých odpadních trubek jak ukazují fotografie níže


Rozbitá kanalizace
to jsme ani nečekali stav, který je na fotografiích

   
     

17. 3.2011

 

Dnes jsem se po návratu ze zaměstnání byl podívat, jak pokračují práce. Bylo dokončeno vyštukování chodby. Ve sklepě čekala pohroma ohledně kanalizace. Ani jsem nečekal, že je to tak špatné. Poslední rekonstrukce domu byla provedena pravděpodobně v roce 1987. Za dobu 23 let se kanalizace tak zanesla, že je neprůchodná. Pravděpodobně to budeme muset vyměnit i tam, kde jsme nepředpokládali. Svislá vedení (snad) vypadají v pořádku. K takovému zanesení došlo s největší pravděpodobností vyléváním mastnot a mytím mastného nádobí. I když Vám jar či podobné prostředky sice odmastí při mytí, ale nakonec se mastnota usadí v trubkách a na ní se nalepují další veci odcházející potrubím. Proto pokud bude kdokoliv dělat rekonstrukci domu neměl by zapomenout na odpady, aby v budoucnosti nemusel rozkopávat znovu sklepy A abysme nezapomněli na používání louhů při čištění odpadů v bytech - jsou účinné jen v místě aplikace (tj v bytových odpadech) ale již ne v odpadech centrálních pro dům. Dodavatel označil nebezpečné prostory, kde by mohlo dojít k úrazu vlastníků.

Havarijní stav kanalizace


hrůza - úplně ucpané. To je tak, když se vylévá olej a jiné věci do kanalizace. Samozřejmě si nikdo neláme hlavu s tím, co se děje s vlasy a pod.

 

 
 
   
   

 18. 3.2011

Ráno asi v 8:10 mi telefonoval p. Pucholt - stavební dozor, že je potřeba se sejít odpoledne v 15 hodin s dodavatelem a stanovit další postup ohledně kanalizace. Bude se asi opravdu muset vyměnit ve větším rozsahu, než byl předpoklad, uvidíme odpoledne.

V 15:00 na schůzce byl řešen havarijní stav odpadů. Došlo k situaci, že před 5 lety bylo provedeno odvodnění základů a dům vyschnul v převážné části. Tím došlo k poklesu materiálu, kterým byly podloženy odpadní trubky a následně k jejich narušení (vylomení, propadu atd.). Byl dohodnut následující postup:

 1. Budou otevřeny trubky vedoucí z bytů a provedena kontrola průtoku
 2. V případě, že bude vše v pořádku dojde k náhradě pouze části, která byla dohodnuta
 3. Dále bude vzhledem k situaci rozbourána podlaha v celém sklepě a bude nahrazena novou
 4. Bude provedena kontrola průtočnosti hlavního odpadu do kanalizace. Při jeho špatné světlosti bude povolán tlakový vůz, kterým bude provedeno pročištění až do kanalizace
 5. Dále bylo domluveno, že bude dokončena místnost - původně prádelna - kam by se měly soustředit vždy věci, které jsou ve sklepních kójích pro provedení další části - zateplení sklepa.
 6. Vzhledem k tomu, že nelze vyrobit okna s rozměry, které jsou do ulice bylo navrženo, aby byla okna zazděna a místo nich bylo pouze umístěno větrání tak, aby docházelo k přirozenému větrání sklepa. K tomuto kroku došlo proto, že stejně okny je malý průnik světla do sklepních prostor. Předseda společenství s tím souhlasil.
  Bude proveden zápis do stavebního deníku se navrženými změnami

23. 3.2011

Dne 22. 3. se začaly práce na střeše. Dnešního dne byly navezena krytina na střechu, začnou se provádět klempířské a pokrývačské práce. Zatím další vážnější problémy nehrozí Praocvníci byli požádáni, aby sundali ze střechy všechny antény a dva držáky na CB antény, které tam již k ničemu nebudou. Bylo přislíbeno, že je sundají ve čtvrtek.

27. 3.2011

Dnešní den jsem se konečně dostal zas k prohlídce prováděných prací. V pátek se začala pokládat krytina na střechu a byla dokončena příprava na pokládku podlahy ve sklepě. Vlastníci byli informováni dnešního dne o zákazu vstupu do sklepních prostor do středy z důvodu vysychání betonu (aby nevznikly rýhy a pod). Dále byli informováni o nutnosti vyklizení sklepů po etapách v době, kdy bude prováděno zateplení stropů ve sklepních prostorech. Práce probíhají do současné doby podle smluvních podmínek. Vyjádřil jsem emailem a telefonicky spokojenost stavebnímu dozoru panu Pucholtovi a dále dodavateli panu Šturmovi - TERCOM Cheb s průběhem prací a za reakci jmenovaných na změny a požadavky investora. Fotografie z předchozích dnů doplním v pondělí v průběhu dne.

   
     

29. 3.2011

Dnes jsem se byl podívat na další stav - sklep - ppodlaha hotová ale je nějak hrubá. Budeme se ještě muset poradit s dodavatelem a TDI jak toto vyřešit. Údajně měl býr dodán beton, který v sobě neměl potřebné množství vody k tomu, aby podlaha byla hladká. Další, kde probíhají práce je střecha - viz fotografie - vypadá to pěkně. Byl navezen materiál na zateplení sklepa což postřehl TDI a správně reagoval. Nejdříve musí být zpracována a schválena projektová dokumentace a poté je možné pokračovat dál.

Opět pár fotografií

   
 


30. 3.2011

 

Dnešního dne mi teelfonoval pa. Šturm - Tercom Cheb - byl na kontrole provedených prací a rovněž si všimnul nekvalitně provedené podlahy. V následujícím období bude provedeno vyrovnání stěrkou tak, aby podlaha nebyla hrubá a srovnala se.
Dále mne informoval o průběhu následujících prací - v následujících dnech bude provedena malba soklu, výměna madel na schodištích, dále bude provedena výměna oken a dvěří podle plánu. Bude provedeno s největší pravděpodobností v příštím týdnu.

V této fázi si dovolím maličkou rekapitulaci oproti roku 2005 a dříve. V takovém stavu jsme si jej koupili v rámci SVJ

 
 

31.3.2011 16:40

Tak toto jsme dokázali od roku 2003, kdy vzniklo společenství. Vlastníci byli vždy nakloněni (samozřejmě že ne všichni, to by si člověk moc "maloval") prováděným změnám. Může kdokoliv namítnout, že si to radši udělá bez úvěru, našetří si peníze a pod. Toto vše jsme ve výboru zvažovali, hledali jsme nejschůdnější cestu a tou byl právě úvěr. Když si vezmete v úvahu názory lidí (tím myslím všeobecně, nejen našeho domu), tak je to co člověk, to názor. Jednání musela být vždy precizně připravena, lidem vysvětlit proč jít touto cestou a ne jinou, protože:

 1. když vezmete v úvahu, že chcete v nějakém množství vlastníků šetřit, tak se jako v domácnosti najde milon důvodů, proč to nejde a proč je to zbytečné.
 2. když si vezmete inflaci a dále v brzké době nás čeká zvýšení DPH tak se vše stejně prodraží a nemovitost tím trpí (a ten komu na ni záleží taky).
 3. za roky vlastního šetření se peníze stejně moc nezhodnocují, ale naopak.

Mám štěstí v tom, že tu bydlí rozumní lidé a že se jim dá vysvětlit proč je potřeba zvýšit příspěvek do fondu oprav. Děje se tak zpravidla 1x za 3 roky na základě inflace, což je rozumné (slyšel jsem i názor, že máme zbytečně vysoký příspěvek ale myslím si, že 22 Kč / m2 není tolik, protože nájemné v místě obvyklé je až 75 Kč/m2). A pokud se nerozhazuje, tak se dá udělat hodně. Po rekonstrukci nebudeme potřeboval veliké obnosy na údržbu, ta bude hotová celkově. Tak se můžeme věnovat jiným věcem, ušetří se i čas.

4. 4.2011

Dnes jsem se na chvilku dostal na kontrolu domu jak probíhají práce. V průběhu dne mi telefonoval mistr, který upozornil na to, že sokl není ještě dělán barvou ale je to penetrace. Dotírat se bude až v následujících dnech. Dále jsme se dohodli že je potřeba dodělat rýhování na zdi v místech, kde je zeď opravována a štukována. Další problémek řešen se stavebním dozorem panem Pucholtem, má požadavek na uvolnění technologických místností z důvodu provádění prqací - bude provedeno ve večerních hodinách, klíče budou předány ráno. Dále jsem se byl ještě podívat večer po domě. Vím, že dělníci udělají jen práci která se jim řekne a asi je třeba je postrkovat v tom, aby sami viděli, co je třeba udělat. Bude řešeno ráno s mistrem aby byly práce dokončeny trochu lépe v některém směru. Není toho sice moc, ale vzhledově je třeba to dokončit. Byly přerušeny práce na střeše z důvodu vytrvalého deště, aby nenateklo do domu. Pokračovat se bude ve chvíli, kdy to počasí dovolí. Se zateplením sklepa se ještě nezapočelo, protože zatím není změna projektové dokumentace a bez toho to prostě nepojede dál.


Opět pár fotografií

   

5. 4.2011

Dnešního dne jsem se byl podívat na několik věcí - byl jsem upozorněn na závadu, kde nedoléhají "komínky" na střechu. Pravděpodobně je mezera natolik veliká, že hrozí zatékání dešťové vody pod střešní krytinu. Další věcí je činnost pokrývačské firmy, mají natlučené latě na původní krytině. Stav byl konzultován se stavebním dozorem který na nedoléhavost komínků upozorní aby je upravili tak, aby vše bylo v pořádku. Latě jsou pravděpodobně natlučeny z toho důvodu, aby se mohli pracovníci pohybovat po střeše. Vše prověří následující den - středu 6.4.2011. Dalších pár menších problémků bylo řešeno zápisem do SD a s mistrem dodavatelské firmy na místě ještě v úterý. Další takovou "drobností" je, že nebyl ponechán výlez na střechu z půdy. Informován rovněž SD, který zajistí nápravu. Alespoň jeden výlez být musí, přeci na střechu nepolezeme vždy za pomoci plošiny. No nic, stane se. Přístup firmy je opravdu velmi dobrý, komunikace je na dobré úrovni se všemi. Mohu vřele doporučit všem, kteří si budou dělat rekonstrukci, aby si zajistili stavební dozor a kvalitní firmu na provedení. Samozřejmě je potřeba si vyjasnit na počátku kompetence a způsoby jednání, které by se měly v průběhu provádění prací dodržovat. Velmi důležitá je ,komunikace pouze mezi zástupem společenství, dodavatelem a stavebním dozorem. Každý z této trojice má vliv na tu svou stránku a při propojení to je výhodné z hlediska kvality, dodržení termínů a úspory času - mohu říci že všem. Přesto ale není možné nechat všechnu odpovědnost pouze na stavebním dozoru a firmě, ale zástupce investora musí rovněž alespoň 1x za 2 dny (to je minimum) sám ověřit stav provádění prací a jejich kvalitu. Pak se dá docílit co nejlepšího stavu. Jsem rád že jsme zvolili tento způsob provádění prací, protože není absolutní problém po návratu ze zaměstnání zavolat protistranám a dohodnout se na různých věcech. Zde ale také záleží na slušnoti vůči tomu druhému a uvědomit si, že každý má nárok na své soukromí.

I tohoto jsem využil právě dnes ke svolání mimořádné schůzky následujícího dne - středu 6.4.2011 z důvodu problému, který nám vyvstal. Budeme hledat nejoptimálnější cestu, jak vše vřešit ke spokojenosti společenství. Bohužel i v přípravné části se dá lecos opomenout, tak uvidíme. Nechci ještě psát o co jde, protože to je předmětem jednání a není dobře, aby všichni okolo věděli o co jde než ti, kteých se toto týká. Zde bych chtěl vyzdvihnout i přístup zástupců MěÚ Cheb - stavební odbor pana Bc. Davida Hybnera a paní Jaroslavy Valíčkové v poskytnutí součinnosti při dohledávání stavební dokumentace k domu. Je domluven termín k vyzvednutí kopie dostupných materiálů.
A co jsme řešili dál?

Byl to dluh společenství k poničenému bytu ve vlastnictví MěÚ Cheb, kdy v zimním období došlo k masivnímu zatečení vody rozbitou střechou dovnitř, poničení omítek a dalších věcí. Škoda byla odstraněna dodavatelsky - viz faktura. Ve spolupráci s pojišťovacím makléřem panem Voříškem a pojišťovnou Kooperativa, kteří bezproblémově po doložení všech požadovaných dokladů a prohlášení uhradili fakturu vystavenou dodavatelem.  Informace o způsobení i odstranění škody byla zaslána vždy zástupci MěÚ Cheb paní Naděždě Romové Dis.


Foto k výše popsanému dni

   

Rušné dny od 5.4 do 9. 4.2011

V těchto dnech se stalo mnoho věcí, které se Vám budu snažit přiblížit. V jednotlivých dnech pokračoval práce dle harmonogramu, byla vystavena první faktura na částku 389 772,00 Kč za provedenou práci. Vše začíná nabírat na obrátkách a blíží se ke konci. Byl dokončen nátěr soklu v domě. Všem se kombinace líbí, vlastníci jsou spokojeni. Byla zahájena práce na střeše v přední části do silnice. Zde musím vyzdvihnout práci firmy Klempex se kterou jsem velmi spokojen. Mám radost nad tím, jak probíhají práce, jak je vše pěkně provázáno a jak se řeší problémy za chodu jak vznikly. Nemohu si vynachválit jak dodavatele, tak stavební dozor, to opravdu nemá chybu. V pátek se začalo s pracemi na podhledech a zateplení sklepů. Pracovník který práci dělá odešel s tím, že až budou sklepy vyprázdněny, bude pokračovat dál. Objednal jsem kontejner u dodavatele, který jej nemohl zabezpečit z toho důvodu, že jej potřeboval poskytnout jinam. Bylo dohodnuto, že obejdná kontejner u společnosti TEREA Cheb a dohodnuté období od pátku do neděle večer s odvozem v pondělí. Nato mne kontaktovali z uvedené společnosti a tento požadavek jsem potvrdil. Jednání velmi slušné, příjemné - bylo dohodnuto, že bude přistaven malý kontejner ve 14 hodin do dvora - po mém návratu ze zaměstnání aby se upřesnilo místo uložení. Ve 13:50 ověřili pracovníci zda jsem již doma a přesně ve 14:00 byl kontejner - ne malý ale veliký protože jiný nebyl k dispozici - na svém místě, velmi slušné chování řidiče, dohoda perfektní, převzetí + jízda podepsány. No a v sobotu to začalo. Všem vlastníkům jsem dal na vědomí, že je potřeba vyprázdnit sklepní kóje a přemístit věci, které chtějí zanechat do určené místnosti. Začalo se v sobotu ráno v O8:00 a skončilo postupně až ve 13:45 s tím, že jsme toho měli všichni plné zuby, byli jsme unavení ale přesto (a to mne překvapilo) bylo vše tak, jak má být. Docel amne překvapilo i to, že kontejner byl naplněn téměř celý, foto níže. Nikdy by mne ani ve snu nenapadlo, kolik se toho vejde do tak malých sklepních prostor a u kolika věcí si lidé myslí, že je někdy použijí ale ono se to nestane. V pátek se dostavila firma, která dodává nová madla na schodiště. Byla dohodnuta konkrétní dodávka, jak má vypadat a byli jsme informování o termínu dodání - cca do 14 dní (jindy je doba do 3 měsíců) - za což děkujeme. Z tohoto důvodu jsme přidělali prozatímně staré, protože naši starší spoluvlastníci bydlí ve vyšších patrech a je to pro ně důležité. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem vlastníkům za pochopení a spolupráci Rovněž bych ctěl poděkovat paní Janě Mocové za pomoc při neodkladném a obětavém vyřizování administrativních záležitostí, které jsem nebyl schopen pro svou nepřítomnost v místě bydliště zvládnout.
No, snad jsem na nic a nikoho nezapomněl. A zde je k nahlédnutí Fa-kontejner - a priloha-kontejner


Další fotografie postupu prací

130

 135 134
 137  138  140
 139    

Dny 11.4 - 12. 4.2011

V pondělí jsem přijel později, šel jsem se podívat jak to vypadá ve sklepích. Práce pokračují, jsme spokojení protože to má opravdu návaznost. Práce je opět perfektně udělaná, prostě to nemá chybu. V úterý jsem musel zůstat doma k vyřízení platby faktura - byla předána k uhrazení na České spořitelně. Podíval jsem se i na klempíře co dělají a jak to vše běží. Měli s,ůlu, protože do práce jim začalo pršet a drobný hustý déšť je vyhnal ze střechy aby se alespoň na chvilku schovali do útrob domu. Na střeše nejsou už ani antény, které jsem požadoval sundat včetně společných antén, které jsou již zbytečné a nefunkční od přechodu na digitálníí vysílání. Ještě budeme muset nechat odpojit odborně zařízení na půdě, aby do něj nešla elektřina a sundat jej. To je ale dost času, necháme to provést zřejmě při revizích.

Dny 13.4 - 15. 4.2011

Ten čas hrozně letí. V pátek jsem se po návratu byl podívat na průběh dalších prací a v této době jsou jen dodělky, takže to jde pomaleji. Měla být namontována okna a dveře podle plánu ale pro mne z neznámého důvodu k tomu nedošlo. To v takovýchto případech bývá, že dojde ke zpoždění. Ve sklepech se pokračovalo se zateplením a mohu říci, že to vypadá docela hezky. Sice se nám stropy snížily cca o 5 cm (když nepočítám klenbu), ale práce je odváděna poctviě. Na střeše se dodělávaly klempířské práce a už bude hotova. Byl namontován nový zvonkový panel u vchodu. V průběhu uplynulých dní jsme neřešili žádný vážnější problém.

Další fotografie postupu prací

Sklep12

Sklep13 Sklep15
     
     

Dny 15.4 - 22. 4.2011

Za celouo dobu by se zdálo, že se vůbec nic neděje. Není to tak, po celou dobu probíhaly vnitřní práce na dokončení zateplení sklepa a dále na dokončení prací na střeše, opravovaly se drobné nedostatky, na které se přišlo a dále se plánovalo co dál. V uplynulém týdnu měla být vyměněna okna a dveře ve vestibulu a zadní vchod. Bohužel z technických důvodů toto nebylo možné a tak jsme řešili dál zateplení půdních prstor a střechy. Možná to je pro někoho nelogické, ale když už se dělají práce k zateplení chtěli jsme udělat zateplení střechy nad bytem půdní vestavby a řešilo se jakým způsobem, protože tato část není řešena v projektu ale přesto by bylo vhodné ji provést. Nakonec jsme se dohodli, že tuto část si vyřeší společenství samo, protože by narostly náklady víceprací a v současnosti to není žádoucí. Bude dořašeno samostatně. Ve sklepních prostorech jsou dokončeny práce a zbývá ještě vymalovat, pak si budou moci vlkastníci vrátit věci na svá místa.

Pár fotek k uvedenému

   
     

Den - 22.4.2011

Byli jsme informováni o montáži oken a dveří - dodávka dorazila a byl stanoven časový harmonogram na úterý 26.4.2011 od 08:00 do 11:45 a to po bytech, kterých se výměna týká. Vlastníci byli seznámeni a práce mohou proběhnout. Po obdržení cen oken bude proveden výpočet podílu vlastníků na úhradě části okna. Pravděpodobně hned po montáži bych měl tyto informace dostat. Jakmile je budu mít, začnu pracovat na smlouvách o úhradě.

Pomalu vjíždíme do cílové stanice - je 26 duben 2011

Je to tak, pomaloučku vjiíždíme do cílové stanice s rekonstrukcí. Nic netrvá věčně. Dnešního dne se provedla montáž oken jak do bytů vlastníků, tak do společných prostor. Chybí jen začištění zedníky a montáž parapetů. V dalších dnech bude provedena montáž dveří, vymalován sádrokarton ve sklepě, provedení zateplení půdy, doplnění oken ve sklepě, výměna schránek a pomaloučku polehoučku se můžeme připravovat na generální úklid. Možná jsem na některé drobnosti zapomněl, ale ty se určitě ještě dořeší (zazdění předních oken, dokončení oprav na fasádě apod po dohodě s dodavatelem). Dnes jsme obdrželi další fakturu za provedené práce na domě ve výši 472 499,--. Podrobný rozpis provedených prací je pro jednotlivé vlastníky k nahlédnutí u předsedy společenství.

Další informace ze dne 1.5.2011

Jak jsem již psal v předešlém odstavci, pomaloučku se dokončují ještě nedodělané práce. Jsou dokončeny montáže oken a dveří, dokončují se zpětné montáže světel ve sklepě, nebylo provedení zazdění oken zpředu. Zatím na to nebylo moc času. Vlastníci si pomalu vrací věci do sklepů a dělají se dokončovací práce v začišťování oken a dvěří. Některé drobné nedostatky budou řešeny s dodavatelem. Myslím si, že k nim ze strany dodavatele bude přistupováno kladně tak, jako vždy předtím. Nemme ještě dokončené zateplení půdy, nejsou dodány schránky. Při činnosti byl poškozen schod u východu do dvora - byl informován p.Šturm.

Schod

Schod1  Schod2

Schod byl po upozornění opraven.

Případné dotazy - buď přes webový formulář nebo na email jindrich.kupec@spolvlast.cz případně mi můžete zavolat na 724 180 492

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | výměna odkazů

xTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.